STANARČEVIĆ S. VERA

 
 
 
 
Rani crteži
 
 
 
           
           
 
 
 
 
Hramovi
Izložba crteža i objekata od papirne pulpe je održana 1995 u Galeriji Stara Kapetanija u Zemunu /Beograd/
 
 
 
 
     
   
 
 
Grad tišine
Izložba crteža i reljefa od gvožđa je održana 2007 g u Galeriji SULUJ u Beogradu