STANARČEVIĆ S. VERA

 
stanarcevic.v@gmail.com
 
 
 
 
 
Asamblaži, papirna pulpa ,1986g
 
 
 
 
160x220x42cm
 
55x55x13cm
 
77x60x15cm
 
57x57x14cm
 
 
 
 
Galerija Stara kapetanija,Beograd,1995, papirna pulpa
 
     
Čamac,190x150x70cm
 
poklon reci Dunavu, akcija
   
Rast,190x80x130cm
 
Točak,180x90x140 cm
 
 
 
Finska 2004 g, Indija 2005 g, led, pruće
 
 
       
Vrata mudrosti,190x120x100 cm
     
Kakslauttanen, Finska
     

plod,pruće

35x37x240 cm,Indija

 
 
 
Čačak , montaža , papirna pulpa

Pečati su rađeni u periodu 2011-2013 na Simpozijumu u Čačku , Srbija.U originalu, pečati su galerijskog formata

         
pečat Ovde
   
Okrugli pečat
   
Lavirint
 
               
   
   
 
Posmatrači
   
Slova
   
Grub pečat
 
 
 
 
Bugarska 2015 g , materijal iz prirode
Simpozijum Art-Nature, Gabrovci, Veliko Trnovo, Bugarska
" Šetnja " cela kompozicija 900x220x62 cm
 
     
               
 
Južna Koreja 2017
 
   
 
               
 
 
Razno / papirna pulpa,papir /
 
   
   
 
figura,46x18x11cm
   
ukrasi za dvoriste
   
figura sa krilima,42x21x12cm